Producenci
Promocje
Stodoły z drewnianymi zwierzątkami
Stodoły z drewnianymi zwierzątkami
79,00 zł 73,00 zł
szt.
Zestaw edukacyjny do origami Zwierzęta
Zestaw edukacyjny do origami Zwierzęta
26,90 zł 23,90 zł
szt.
Projektor, uspokajacz z pozytywką
Projektor, uspokajacz z pozytywką
79,00 zł 69,00 zł
BYSTRE OKO gra z dzwonkiem Roter Kafer
BYSTRE OKO gra z dzwonkiem Roter Kafer
42,00 zł 39,00 zł
szt.
BARANEK PRZYTULANKA
BARANEK PRZYTULANKA
55,00 zł 29,90 zł
szt.

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BYSTRZAKOWO.PL z 28.12.2016 r.

 

Informacje ogólne

1.Właścicielem sklepu internetowego jest firma:

BYSTRZAKOWO.pl Elżbieta Konieczny

ul. Juliusza Słowackiego 39, 43-211 Piasek

NIP: 6381689070

Regon:365873225

Numer rachunku bankowego: ING Bank Śląski 81 1050 1315 1000 0092 3418 0249 (ING Bank Śląski)

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.bystrzakowo.pl. Jest on regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Regulamin udostępniany jest na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

4. Bystrzakowo.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

5. Każdy klient dokonujący zakupu na stronie www.bystrzakowo.pl zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w  funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

7. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania konta.

8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.          

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Sprzedawca – osoba fizyczna, prowadząca działalność pod nazwą Bystrzakowo.pl Elżbieta Konieczny, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki.

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Bystrzakowo.pl;

5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.bystrzakowo.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;

6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Bystrzakowo.pl Elżbieta Konieczny, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

Zakładanie konta w Sklepie

1.Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić i zaakceptować Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, adres do wysyłki, numer telefonu.

2. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma, na podany adres e-mail, link strony internetowej służący do aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu, a także podgląd dokonanego zamówienia. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.

3. Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient:

  1. wyraża  zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie Bystrzakowo.pl Elżbieta Konieczny i przetwarzanie  ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu: realizacji umowy przez Sprzedającego, informowania o nowych produktach i promocjach oferowanych przez sklep internetowy www.bystrzakowo.pl,
  2. powinien zaakceptować postanowienia Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego www.bystrzakowo.pl
  3. może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.

4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego

tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do

Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.

6. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 

Zasady składania zamówień

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie) ;

2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do

koszyka”;

3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

 

Zawarcie umowy sprzedaży

1.Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym Bystrzakowo.pl.

2.W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

3. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

5. W przypadku wyboru przez Klienta:

a. płatności przelewem lub płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać

płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie

wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

8. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności

elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

9. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy

do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do

odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty

elektronicznej Klienta.                                                                                      

10. Dostawa produktów następuje na terenie Polski. Wysyłka za granicę może nastąpić po wcześniejszym ustaleniu jej kosztów drogą e-mailową, jednak przed dokonaniem Zamówienia.

 

Metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego

Produktu:

a. Przesyłka do paczkomatu In Post,

b. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

c. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Piasek, ul. J. Słowackiego 39

2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatność za pobraniem

b. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

c. Płatności elektroniczne poprzez system Shoper

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności

znajdują się na stronach Sklepu.

 

Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu.

4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

5.Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6. Zwrotów należy dokonywać po wcześniejszym ustaleniu z Bystrzakowo.pl.  

7. Bystrzakowo.pl nie pokrywa kosztów zwrotu towaru.                                  

8. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży, Sklep dokona zwrotu ceny towaru niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem na konto wskazane przez Kupującego.   

9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.Bystrzakowo.pl zwraca tylko koszty najtańszej formy dostawy towaru.

11.Przesyłki wysyłane na koszt Bystrzakowo.pl Elżbieta Konieczny nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.    

 

Procedura reklamacji

1.Wszystkie produkty oferowane przez Bystrzakowo.pl są nowe. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientom sprzedawanych rzeczy bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia).                                                     

2. Naprawa produktu w ramach reklamacji realizowana jest przez Bystrzakowo.pl lub serwis producenta.

3. W przypadku wykrycia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany przez Sprzedającego i na jego koszt, po wcześniejszym ustaleniu z Bystrzakowo.pl.

7. Dostarczenie reklamowanego produktu. W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży/rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient może zostać poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na wskazany przez niego adres

8. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności przedstawiciela firmy realizującej dostawę.

9. W przypadku reklamacji dotyczących uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałych podczas transportu, prosimy o spisanie protokołu reklamacyjnego wraz z przedstawicielem firmy realizującej dostawę. Sporządzenie protokołu jest niezbędne przy rozpatrywaniu roszczeń Klienta z tytułu uszkodzeń mechanicznych przesyłki w transporcie lub niezgodności przesyłki z zamówieniem.

10. Sklep bystrzakowo.pl jest obowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. W razie braku możliwości zrealizowania dosyłki sklep zastrzega sobie prawo do zwrotu ceny za dany produkt na wskazane przez klienta konto.

11. W przypadku uzasadnionego żądania zwrotu należności na rzecz konsumenta, nastąpi to niezwłocznie.

12. W przypadku uzasadnionego żądania obniżenia ceny, Klient powinien wyznaczyć termin na ich zwrot (np. 7 dni od dnia otrzymania żądania obniżenia ceny).

13. Należność za zwrócony produkt Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego.

14. Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych, a zwłaszcza różnych przeglądarek internetowych, różnego typu monitorów oraz sposobów ich ustawienia i nie mogą być w żadnym wypadku podstawą reklamacji.

 

Przechowywanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu

internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu

internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to

zgodę - także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy

przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane

osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu

przesyłki na zlecenie Administratora.

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności

elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe

Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie

c. Dane osobowe Użytkowników (w tym ich adresy e-mail) mogą być także ujawniane przez Bystrzakowo.pl dostawcy usług hostingowych DreamCommerce w związku z prowadzeniem sklepu internetowego przez Bystrzakowo.pl.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, jak również żądania ich usunięcia z bazy.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w

Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje

brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Bystrzakowo.pl Elżbieta Konieczny, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych Bystrzakowo.pl Elżbieta Konieczny, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Bystrzakowo.pl Elżbieta Konieczny.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl